Начало

Фирмата „АЛФА-ВИТА” ООД е основана през 2002 год. по фирмено дело № 172/2002 год. с решение № 329 от 01.02.2002 год. на Старозагорския Окръжен Съд. Тя има сключен договор № 1836/19.12.2012 год. след проверка и подновяване на първоначалния договор № 605/95-00-150/2001 от 23.01.2003 год., подписан с Министерството на външните работи, Дирекция “Консулски отношения” за извършване на официални преводи и легализация на документи и други книжа от български на чужди езици и обратно.

За нас

Преводаческа фирма с ограничена отговорност, основана в Стара Загора, България, през 2002 г. Нейният екип има над 25 години опит в областта на техническите преводи от английски на български и обратно. Някои основни клиенти от миналото на Алфа Вита са AES, ALSTOM, ENEL, RWE, E&Z, MAN Ferrostaal GmbH, Thermon Europe B.V., Turbofilter GmbH и т.н.

Нашите клиенти

ПО-ЗНАЧИМИ КЛИЕНТИ НА „АЛФА ВИТА” ООД

Основен изпълнител преводи на обект „Рехабилитация на ТЕЦ „Марица Изток 3” АД (кореспонденция и техническа документация) за следните фирми:

2004 - 2010 год – RWE/E&Z Industrie Lösungen GmbH, Германия, виж препоръката по-долу.

2006 - 2010 год - Enel Producione S.p.A, Италия, виж препоръката по-долу

Основен изпълнител преводи пълна технологична документация на обект „Рехабилитация на ТЕЦ „Марица Изток 3” АД за:

2008 - 2010 год - Enel Operations Bulgaria AD

Основен изпълнител преводи през цялостното изграждане на обект „ТЕЦ AES-3C Марица Изток 1”- Гълъбово за:

2008 - 2011 год  Alstom Bulgaria EOOD, виж препоръката по-долу

Преводи на селскостопанска техника:

2012 – досега:  Варекс ООД, виж препоръката по-долу

2015 – досега:  Оптиком ООД, Стара Загора, виж препоръката по-долу

Услуги

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕВОД

 • Машинно инженерство

  Технологични описания на различни системи и технологични цикли в електроцентралите, ръководства за експлоатация и поддръжка на енергийни машини и съоръжения, СОИ инсталации, електрофилтри, електродвигатели, редуктори, помпи и т.н.

 • Електроинженерство

  Електросхеми , ръководства за експлоатация и поддръжка на най-различно електрооборудване в т.ч. трансформатори, разпределителни устройства, табла за управление, разпределителни табла, комутационни табла и т.н.

 • Строително инженерство

  Идейни и работни проекти, обяснителни записки, количествени сметки и т.н.

 • ВиК системи

  Битови и промишлени системи, станции за пречистване на отпадъчни води, изграждане и разширяване на ВиК системи и т.н.

 • OB и Клима

  Ръководства за експлоатация и поддръжка на отоплителни тела, вентилатори климатици и прилежащото им оборудване

 • Финансова отчетност и документация на органите по приходите, в т.ч.:

  справки-декларации, данъчни декларации, ревизионни доклади, ревизионни актове, искания за представяне на документи и т.н

Други

Документация по ЗБУТ и опазване на околната среда

Договори и оферти

Технико-икономически доклади

Комплексни проверки на дружества

Превод на чертежи на AutoCAD

Обработка на ръководства от PDF-формат чрез ABBYY Fine Reader 9.0, превод и преобразуване отново в PDF при запазване на оригиналния им вид.

Сертификати